A keltezés helyesírása

 

(A Magyar Helyesírás Szabályai tizenegyedik kiadásának

tizenkettedik lenyomata alapján az Akadémiai Kiadó gondozásában)

 

293. Az évszámot mindig arab számmal írjuk, s utána pontot teszünk; a hónap neve teljesen kiírható vagy rövidíthető, illetőleg jelölhető római számmal is, arab számmal is; a napot mindig arab számmal írjuk, s utána pontot teszünk.

     1983. november 28. 1983. XI. 28.
     1983. nov. 28. 1983. 11. 28.

     Terjedőben van a pontok nélküli, kötőjelekkel tagolt forma is: 1983-11-28


294. Pontot akkor teszünk az évszám (évszámcsoport) után, ha az utána következő hónapnévvel vagy időt jelölő egyéb szóval nincs birtokviszonyban:

     1848. március 9.
     1848. márciusban; de: 1848 márciusában (vö. 295.)
     1848. áprilisi
     1983. évi
     1983–1984. v. 1983/1984. v. 1983–84. v. 1983/84. évi
     19–20. század v. XIX–XX. század
     1944. őszi; de: 1944 őszén (vö. 295.)
     1945. március–áprilisban
     1849. tavaszi–nyári
     1956. október havában
     1956. október folyamán; de: 1956 folyamán (vö. 295.)
     1956. október végén; de: 1956 októberének végén (vö. 295.) stb.
 


295. Az évszámok után a következő esetekben nincs pont:

a) Ha az évszámot (évszámcsoportot) névutó vagy névutóból képzett melléknév követi, vagy ha az évszám (évszámcsoport) birtokos jelzője egy másik szónak, nem teszünk utána pontot:

     1848 előtt                1526 augusztusában                1914 késő őszén
     1848 előtti                1848 hősei                            1848 első felében
     1849 után                 1849 mártírjai                        1849 tavaszi hónapjai
     1867 és 1896             1703–1711                              1944/45 nehéz telén stb.
              között stb.          szabadságharca stb.

b) Nem teszünk pontot az évszám (évszámcsoport) után, ha a mondatban ez az alany: 1492 fordulópont az emberiség történelmében. 1941–1945 mérhetetlen károkat okozott népünknek.

     Elhagyható a pont a zárójelbe tett évszámok mellől is: Az elmúlt év (1993) rendkívül aszályos volt.


296. Az évet és a napot jelölő számjegyekhez a toldalékok pont nélkül, kötőjellel kapcsolódnak: az 1838-i árvíz; Magyarország 1514-ben; 1848. márc. 15-én; július 6-ig vagy 6-áig; 12-től vagy 12-étől; stb.

     Az elseje, elsején, elsejéig stb. szóalakok számjegyes írása: 1-je, 1-jén, 1-jéig stb. Az elseji v. elsejei szóalakok számjeggyel írva: 1-ji v. 1-jei.


297. Ha a napok sorszáma után névutó következik, a számok után a pontot (vagy a birtokos személyragot) ki kell tenni:

     1983. december 20. és 31. között; de:
     1983. december 20-a és 31-e között; vagy:
     1983. december 10. óta; de:
     1983. december 10-e óta stb.

 


 

www.naptarak.com

Minden jog fenntartva

© 2006-2007